Gửi hàng đi Nga DHL

Gửi thư qua Nga

Gửi thư qua Nga

Gửi thư qua Nga

Gửi thư qua Nga

Hướng dẫn cách đóng gói hàng hóa khi chuyển phát nhanh quốc tế

Nguyên tắc đóng gói:

Kiện hàng phải có ít nhất một bề mặt nhẵn, phẳng để đảm báo dán …